betöltés folyamatban...
Tudatosság
Minimalizálja a jogszabályi előírások be nem tartásából eredő károkat!
Értesítés
A rendszer tájékoztat a feladatokról és figyelmeztet az elvégzésükre!
Átláthatóság
Növelje hatékonyságát feladatai és dokumentumai egyszerű rendszerezésével!
Mobilitás
Bárhonnan és bármely eszközéről érje el adatait, dokumentációit!
Megelőzés
Előzze meg a baleseteket és bírságokat, legyen mindig naprakész!

Rólunk

A MUBI küldetése a munkahelyi biztonság- és egészségvédelem összetett szabályozásának való megfelelés megkönnyítése, minden vállalkozás számára.

Munkája során minden bizonnyal Ön is szembesült a munka-, tűz, - környezetvédelem, valamint a foglalkozás egészségügy témaköreit érintő külső és belső dokumentumok, feljegyzések kezelésének komplex szabályozásával. A kapcsolódó jogszabályok és szabványok számos kötelezettséget állítanak Ön, illetve cége elé, melyek követése és betartása gyakran nem könnyű feladat.

Modulok

Munkabiztonsági dokumentumok

Kezelje egyszerűen és eredményesen vállalkozásának működésével és a munkabiztonsággal kapcsolatos szabályozásit, feljegyzéseit, utasításait, engedélyeit és szerződéseit.

Munkavállalók adatkezelése

A munkavállalóival kapcsolatos munkaügyi, foglalkozás egészségügyi, munkabiztonsági jegyzékek vezetése jogszabályok által meghatározott kötelezettsége!

Gépek és eszközök biztonsága

A munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben használt minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés – a védőeszközöket kivéve – munkaeszköznek minősül.

Kémiai anyagok biztonsága

Ha az Ön vállalkozása akár csak egy veszélyes anyaggal, vagy keverékekkel végez tevékenységet, számos jogszabályi kötelezettségnek kell megfelelnie.

Környezetvédelmi szabályozások

Érje el a környezetközpontúságot, melyet a környezetvédelmi törvények, jogszabályok és szabványok írnak elő Vállalkozása méretétől függetlenül.

Tűz és katasztrófavédelem

A tűz és katasztrófavédelem szakterületeinek célja, hogy az Ön vállalkozása képes legyen azonnali válaszlépésekre egy esetleges katasztrófahelyzet kialakulása esetén.

Rendszerben lévő cégek száma

0

Rendszerben lévő munkavállalók száma

0

Figyelemmel kísért határidők száma

0

Megspórolt bírság összege

0 Ft