betöltés folyamatban...

Faipari tevékenységet végez vállalkozása? Az idei évben Ők lesznek munkavédelmi célvizsgálat alatt!

Ha az alábbi 21 pontot leellenőrzi és szükség esetén rendbe teszi, elkerülheti a bírságokat!

Hogy mi is az a célvizsgálat? 

Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl.: egy tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel az Mvt. 81. § (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően legalább három hétig tart és a felügyelők többsége részt vesz az ellenőrzéseken.

A 2023-as évben a faipari tevékenységet végző vállalkozásokat helyezik célvizsgálat alá.

Ha az alábbi 10+11 pontot leellenőrzi, és szükség esetén megteszi a lépéseket, hogy megfeleljen a jogszabályoknak, könnyedén elkerülheti a célvizsgálatból fakadó bírságokat.

 

Milyen munkavédelmi előírások meglétét ellenőrizhetik a cégénél, vállalkozásánál?

1. A közlekedési útvonalakon, illetve ezek környezetében biztosított a biztonságos közlekedés (pl. közlekedési utak méretezése, kialakítása, szállítóeszközök használata, anyagtárolás stb.)?

2. A munkavállalók számára biztosított olyan pihenő-/tartózkodóhely, ahol higiénikus körülmények között étkezhetnek?

3. Minden munkavállaló részére biztosított-e megfelelő mennyiségű és az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz?

4. Illemhely-használati lehetőség biztosított a munkavállalók számára?

5. A munka jellegének megfelelő tisztálkodási lehetőség rendelkezésre áll?

6. A munkáltató elvégezte a kockázatértékelést, zajmérést, levegőminőség mérést?

7. A munkáltató szabályozta írásban az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét (amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg)?

8.A munkáltató biztosította a munkavállalói részére a veszélyforrások ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket?

9.A munkavállalók rendeltetésüknek megfelelően használták a munkáltató által biztosított, a veszélyforrások ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket?

10.A munkáltató gondoskodott a munkavállalók munkavédelmi oktatásáról?

 

Faipari gépek általános munkavédelmi előírásai:

11.A faipari gép rendelkezik-e magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációval (gépkönyv, kezelési utasítás)?

12.A faipari gép munkavédelmi üzembehelyezése megtörtént?

13.A faipari gép időszakos biztonsági felülvizsgálatát elvégezték?

14. A faipari munkaeszközön biztosított-e a munkadarab megfelelő vezetése és előtolása a vágószerszámhoz, valamint megakadályozták-e a munkadarab elmozdulását elfordulását a megmunkálás folyamán?

15.A faipari gépen minden olyan mozgó résznek, szerszámnak vagy munkadarabnak, amelynek érintése a munkavállalónak sérülést okozhat van-e megfelelő védőberendezése ?

16. A leeső vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt ellátták a veszély jellegének megfelelő biztonsági berendezéssel?

17.Annak a gépnek, amelynek mozgó részei a dolgozóra fokozott veszélyt jelentenek, és könnyen eltávolítható, vagy nyitható védőburkolatok jelentik a védelmet, van-e olyan fékberendezése, mely 10 s alatt leállítja a gépet a motor kikapcsolásakor, a védőburkolat eltávolításakor, vagy az „Állj” gomb benyomásakor?

18. Megvalósították-e az energiakimaradás utáni újraindítás következtében fennálló veszélyek elleni védelmet?

19.A vészkikapcsoló berendezés kezelőelemei úgy kerültek elhelyezésre, hogy azt a kezelő (kezelők), továbbá más, a veszély bekövetkezését észlelő személyek könnyen elérhessék és veszélytelenül működtethessék?

20. Villamos meghajtású gépen a működtető nyomógombok színei, jelölései megfelelnek a szabványi előírásoknak?

20. A keletkező gyártási hulladék (por, forgács) eltávolítására a gépen létezik-e olyan csatlakozó rész, amelyen keresztül beköthető az elszívó hálózatba?

21. A por- és forgácselszívó berendezések ellenőrzését és karbantartását a tervező, illetve gyártó utasításai szerint a meghatározott időközönként elvégzik? 

 

Kézenfekvő a MUBI bevezetése egy vállalkozás életében olyankor, amikor alapvetően egy checklist ellenőrzés zajlik éppen.
Próbálja ki rendszerünket díjmentesen 30 napig, ha pedig kérdése van, keresse kollégáinkat bátran! 

Kapcsolódó cikkek

Hány fokot kell biztosítani a munkavégzéshez?
Tisztázzuk a helyzetet! Korábban kötelező 20-22 fokot biztosítani az ülő, szellemi munkát végzők számára. Vajon mit hozott az energiaválság?
Összefoglaló a várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokról
A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében megjelent „A várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok” kiadvány.
Megfelelően odafigyelsz a munkaeszközeidre munkabiztonsági szempontból?
Könnyedén büntetés, még rosszabb esetben baleset lehet belőle!
Kérdések és válaszok a munkavédelmi törvények módosításával kapcsolatosan
2023. január hónapban 7 darab írásos megkeresés, valamint a telefonos zöld számon több kérdés érkezett a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályához a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2023. január 01. napjával bekövetkezett változásokkal kapcsolatban. Ezekre érkeztek meg a válaszok.
Veszélyes anyagok a munkahelyen? Ezekről mindenképpen tudnia kell!
A vegyi anyagok mindennapi életünkben mindenütt jelen vannak, és a legtöbb tevékenységünkben alapvető szerepet játszanak, mivel gyakorlatilag minden olyan termékben és eszközben megtalálhatók, amelyet jólétünk biztosítása, egészségünk és biztonságunk védelme, valamint az innováció révén az új kihívásoknak való megfelelés érdekében használunk.
Rendelkezik vállalkozása expozíciós nyilvántartással?
A veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartás a munkavállalók egészségének megőrzését szolgáló alapvető preventív eszköz, a kémiai kockázatbecslés és kockázatkezelés alapja.