betöltés folyamatban...

Rendelkezik vállalkozása expozíciós nyilvántartással?

A veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartás a munkavállalók egészségének megőrzését szolgáló alapvető preventív eszköz, a kémiai kockázatbecslés és kockázatkezelés alapja.

A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztálya adott ki tájékoztatást a veszélyes anyagok munkavédelmi szempontú nyilvántartásáról. 

Az expozíciós nyilvántartásban rögzített adatokkal azonosíthatók, hogy adott munkavállaló milyen veszélyes anyag(ok) hatásának van vagy lehet kitéve, továbbá ellenőrizhetők és értékelhetők az expozíciós körülmények. Az expozíciós nyilvántartás az alapja a biológiai monitorozásnak is, amellyel kiszűrhetők a fokozott expozíciós esetek még az előtt, hogy foglalkozási megbetegedés kialakulna.

Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Veszélyes anyagok nyilvántartása” témájú módszertani útmutatóban találhat tájékoztatást.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a módszertani útmutatóban hivatkozott előírások alapjául szolgáló joghely [Mvt. 63/A. § (2) bekezdése] 2023. január 1-jétől módosult.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,
b) az expozíciót okozó veszélyes anyag nevét,
c) határértékkel szabályozott veszélyes anyag esetén
  ca) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, és
  cb) az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.

A c) pont módosítása alapján egyértelművé válik, hogy az expozíciós időt és az expozíciós koncentrációt csak határértékkel szabályozott veszélyes anyagok esetén kell  rögzíteni a nyilvántartásban. Ugyanakkor az expozíciós nyilvántartást nemcsak azokról a veszélyes anyagokról kell vezetni, amelyek határértékkel rendelkeznek, hanem minden olyan vegyi anyagról, amely kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére.

A cikk forrása ide kattintva érhető el. 

 

Kapcsolódó cikkek

Hány fokot kell biztosítani a munkavégzéshez?
Tisztázzuk a helyzetet! Korábban kötelező 20-22 fokot biztosítani az ülő, szellemi munkát végzők számára. Vajon mit hozott az energiaválság?
Összefoglaló a várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokról
A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében megjelent „A várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok” kiadvány.
Megfelelően odafigyelsz a munkaeszközeidre munkabiztonsági szempontból?
Könnyedén büntetés, még rosszabb esetben baleset lehet belőle!
Kérdések és válaszok a munkavédelmi törvények módosításával kapcsolatosan
2023. január hónapban 7 darab írásos megkeresés, valamint a telefonos zöld számon több kérdés érkezett a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályához a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2023. január 01. napjával bekövetkezett változásokkal kapcsolatban. Ezekre érkeztek meg a válaszok.
Veszélyes anyagok a munkahelyen? Ezekről mindenképpen tudnia kell!
A vegyi anyagok mindennapi életünkben mindenütt jelen vannak, és a legtöbb tevékenységünkben alapvető szerepet játszanak, mivel gyakorlatilag minden olyan termékben és eszközben megtalálhatók, amelyet jólétünk biztosítása, egészségünk és biztonságunk védelme, valamint az innováció révén az új kihívásoknak való megfelelés érdekében használunk.
Megjelent a munkavédelmi hatóság 2022-es foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésekről szóló tájékoztatója!
A 2021-es évhez képest növekedésről számoltak be a szabálytalan munkáltatók arányában.