betöltés folyamatban...

Fiatalkorúak és tanulók foglalkoztatásának szabályai

A fiatalok harmonikus testi, lelki és értelmi fejlődésének védelme kiemelten fontos a társadalmi életben és a munka világában.

A fiatalkorúak és a tanulók munkaügyi ismereteinek megalapozása és bővítése, munkaügyi tudatosságuk fejlesztése segítséget nyújt munkába lépésük előtt és munkavégzésük során, hogy jogaikat megismerhessék és érvényesíthessék.

Fiatalkorúnak a munkajogi szabályok értelmében a 18. életévét be nem töltött személy minősül. A fiatalkorúak foglalkoztatása többféle formában történhet, az adott foglalkoztatási formára vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazásával.     

A munkaviszonyban és a polgári jogviszonyban (pl. vállalkozási, megbízási szerződés alapján) történő munkavégzésre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

A munkajog különös szabályokkal védi a fiatalkorúakat, mely az életkori korlátozásokban, a jogviszony létesítésének feltételeiben, speciális munkaidő és pihenőidő - előírásokban nyilvánul meg.

A diákok körében gyakori az egyszerűsített foglalkoztatás (pl. nyári időszakban alkalmi munka, idénymunka), valamint az iskolaszövetkezetek közreműködésével való foglalkoztatás, mely nagyobb garanciát nyújt a foglalkoztatás biztonságára. Közérdekű önkéntes tevékenység keretében ellenszolgáltatás nélkül történik a munkavégzés. A szakképző intézményben tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakképzési munkaszerződéssel vehet részt a duális képzőhelyen, munkaviszony keretében.

Munkaügyi kérdésben a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályától kérhető tájékoztatás, a https://mvff.munka.hu oldal TÁJÉKOZTATÁS – FELVILÁGOSÍTÁS menüpontja alatt. 

Az alapvető ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „A fiatalkorúak és a tanulók foglalkoztatásának szabályairól” témájú kiadványban adtak tájékoztatást.

Forrás: ommf.gov.hu   

Kapcsolódó cikkek

Hány fokot kell biztosítani a munkavégzéshez?
Tisztázzuk a helyzetet! Korábban kötelező 20-22 fokot biztosítani az ülő, szellemi munkát végzők számára. Vajon mit hozott az energiaválság?
Összefoglaló a várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokról
A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében megjelent „A várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok” kiadvány.
Megfelelően odafigyelsz a munkaeszközeidre munkabiztonsági szempontból?
Könnyedén büntetés, még rosszabb esetben baleset lehet belőle!
Kérdések és válaszok a munkavédelmi törvények módosításával kapcsolatosan
2023. január hónapban 7 darab írásos megkeresés, valamint a telefonos zöld számon több kérdés érkezett a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályához a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2023. január 01. napjával bekövetkezett változásokkal kapcsolatban. Ezekre érkeztek meg a válaszok.
Veszélyes anyagok a munkahelyen? Ezekről mindenképpen tudnia kell!
A vegyi anyagok mindennapi életünkben mindenütt jelen vannak, és a legtöbb tevékenységünkben alapvető szerepet játszanak, mivel gyakorlatilag minden olyan termékben és eszközben megtalálhatók, amelyet jólétünk biztosítása, egészségünk és biztonságunk védelme, valamint az innováció révén az új kihívásoknak való megfelelés érdekében használunk.
Rendelkezik vállalkozása expozíciós nyilvántartással?
A veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartás a munkavállalók egészségének megőrzését szolgáló alapvető preventív eszköz, a kémiai kockázatbecslés és kockázatkezelés alapja.