betöltés folyamatban...

Kiadta 2022-es jelentését a munkavédelmi hatóság! 2. Rész

Folytatjuk a 2022-es adatok szemlézését!

Ágazati megoszlása az ellenőrzéseknek

A munkavédelmi ellenőrzések számában nagyobb arányt képviseltek az olyan ágazatok alá tartozó munkáltatók – mezőgazdaság, feldolgozóipar, gépipar, építőipar – ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakoribb és a veszélyeztetések mértéke is súlyosabb. 

A munkavédelmi hatóság a 8 151 munkáltató ellenőrzése során 13 818 látogatást folytatott le. Ebből a kiemelt ágazatok 5351 db ellenőrzést kaptak.

Megosztás:

  • Építőipar: 2 777 db
  • Feldolgozóipar (kivéve: gépipar): 1 396 db
  • Gépipar: 691 db
  • Mezőgazdaság: 224 db
  • Egészségügyi, szociális ellátás: 255 db
  • Bányászat: 8 db

 

Összesen 45 681 intézkedés történt 2022-ben. 

A 15 leggyakoribb intézkedést figyelembe véve összességében a legtöbb intézkedés a nem megfelelő munkaeszközök (8,7%) miatt történt. 

Ez magába foglalja az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságokat (védőburkolat, biztonsági berendezés, stb..) és a Munkaeszköz nem megfelelő állapotát, karbantartás hiányát.

A második legtöbb intézkedést a villamosbiztonsági hiányosságokkal (7,6%) kapcsolatban tették a kormánytisztviselők (Létesítmények érintésvédelme,  munkaeszközök érintésvédelmi problémái (kapcsolószekrény is) 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos intézkedések az összes intézkedés 6,6%-át tették ki (Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése, Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására vonatkozó szabályok megszegése.)

Ezután a „Be- és leesési veszély” miatt született intézkedések következnek, ami az összes intézkedés 6,1%-a. 

Az egyéni védőeszközök használatával kapcsolatban az összes intézkedés 4,8%-ában történt intézkedés. 

 

Kiemelt intézkedések

A kiemelt érdemi intézkedések a munkavállalók életét, testi épségét, egészségét jelentősen veszélyeztető munkáltatói szabályszegésekre utalnak. 

Az összes intézkedés (45 681) 53,4%-a tartozott a kiemelt intézkedések (24 378) körébe. 

A kiemelt munkavédelmi intézkedések közül összességében a leggyakrabban a veszélyes anyagokkal (ideértve a veszélyes keverékeket is) végzett tevékenységgel kapcsolatban történt (22,4%). 

Másodikként a „Munkavédelmi ismeretek hiánya” (15,6%), valamint az emelőgépekkel kapcsolatos szabálytalanságok (14,5%) miatt intézkedtek leggyakrabban a kormánytisztviselők. 

harmadik leggyakoribb intézkedés az egyéni védőeszközök miatt történt (13,3%). 

A munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok hiánya miatt hozott intézkedések az összes kiemelt munkavédelmi intézkedés 10%-a. 

A kockázatértékeléssel kapcsolatos hiányosságok okán tett intézkedések, az összes intézkedés 8,6%-át teszi ki. 

 

A teljes 2022-es munkavédelmi jelentésben további részleteket is megtudhat az eredményekről. 

Ha szeretné, hogy vállalkozása megfeleljen munkahelyi biztonság- és egészségvédelem összetett szabályozásának, próbálja ki rendszerünket 30 napig díjmentesen!
 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek

Hány fokot kell biztosítani a munkavégzéshez?
Tisztázzuk a helyzetet! Korábban kötelező 20-22 fokot biztosítani az ülő, szellemi munkát végzők számára. Vajon mit hozott az energiaválság?
Összefoglaló a várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokról
A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében megjelent „A várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok” kiadvány.
Megfelelően odafigyelsz a munkaeszközeidre munkabiztonsági szempontból?
Könnyedén büntetés, még rosszabb esetben baleset lehet belőle!
Kérdések és válaszok a munkavédelmi törvények módosításával kapcsolatosan
2023. január hónapban 7 darab írásos megkeresés, valamint a telefonos zöld számon több kérdés érkezett a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályához a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2023. január 01. napjával bekövetkezett változásokkal kapcsolatban. Ezekre érkeztek meg a válaszok.
Veszélyes anyagok a munkahelyen? Ezekről mindenképpen tudnia kell!
A vegyi anyagok mindennapi életünkben mindenütt jelen vannak, és a legtöbb tevékenységünkben alapvető szerepet játszanak, mivel gyakorlatilag minden olyan termékben és eszközben megtalálhatók, amelyet jólétünk biztosítása, egészségünk és biztonságunk védelme, valamint az innováció révén az új kihívásoknak való megfelelés érdekében használunk.
Rendelkezik vállalkozása expozíciós nyilvántartással?
A veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartás a munkavállalók egészségének megőrzését szolgáló alapvető preventív eszköz, a kémiai kockázatbecslés és kockázatkezelés alapja.