betöltés folyamatban...

Történt már munkaképtelenséggel járó munkabaleset vállalkozásánál?

Minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni és annak eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni.


A baleset munkáltatói kivizsgálásának egyik tartalmi eleme a jegyzőkönyv szakszerű kitöltése, amely jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkező szakember bevonásával történhet.

A munkabaleseti jegyzőkönyvek kitöltésének feltétele, hogy a baleset vizsgálata során megfelelő fogalmakat alkalmazzunk, helyes, logikus következtetéseket vonjunk le a baleset bekövetkezését illetően, a munkabaleseti jegyzőkönyv tartalma a balesetvizsgálat megállapításait tükrözze vissza, kielégítse a jogszabályi előírásokat, a munkavédelmi hatóság igényeinek is megfeleljen.

A munkavédelmi hatóságokhoz beérkezett munkabaleseti jegyzőkönyvek feldolgozása során számos ellentmondásra és pontatlanságra derül fény, mely alapján a munkabaleset okai és a szükséges intézkedések nem állapíthatók meg, későbbi jogvitákra, kártérítésekre vagy fizetési meghagyásokra adhatnak okot, és részben a nemzetközi összehasonlítást, részben pedig a baleseti elemzéseket is megnehezítik.

Honnan szerezhetjük be a jegyzőkönyvet? 

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatos fontosabb információk az Innováviós és Technológiai Minisztérium által kezel honlapon megtalálhatók:

Munkavédelmi szoftverünkben könnyedén kezelheti a foglalkozási megbetegedések és munkabalesetek nyilvántartását, és az ezekkel kapcsolatos elvégzendő feladatokat, kötelezettségeket.

A  balesethez vezető ok(ok)

A balesetvizsgálat eredménye alapján tömören össze kell foglalni azt a tárgyi, személyi vagy szervezési okot vagy okokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve jelentős hatással voltak a baleset bekövetkezésére (pl.: munkaeszköz, munkahely biztonsági állapotának hiánya; munkaeszköz karbantartásának, előírt felülvizsgálatának elmulasztása, veszélyes anyag szabálytalan felhasználása, építési munkaterületen összehangolás hiánya). Ennek a kitöltésénél meg lehet adni előzményi vagy közvetett okokat és a balesetet kiváltó közvetlen okokat.

FONTOS: Amennyiben a munkáltató által megküldött munkabaleseti jegyzőkönyvben az ok-okozati összefüggések közt ellentmondás van, vagy a baleset tényleges oka nem állapítható meg, a munkavédelmi hatóság részéről ellenőrzésre lehet számítani.

Ha régóta gondolkozik, hogy vállalkozásában bevezetne egy EHS szoftvert, próbálja ki a MUBI-t 30 napig díjmentesen, vagy kérje tanácsadóink segítségét. 

Forrás: Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Munkabaleseti jegyzőkönyv szakszerű kitöltése” témájú segédanyagban adnak további tájékoztatást.

Kapcsolódó cikkek

Hány fokot kell biztosítani a munkavégzéshez?
Tisztázzuk a helyzetet! Korábban kötelező 20-22 fokot biztosítani az ülő, szellemi munkát végzők számára. Vajon mit hozott az energiaválság?
Összefoglaló a várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokról
A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében megjelent „A várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok” kiadvány.
Megfelelően odafigyelsz a munkaeszközeidre munkabiztonsági szempontból?
Könnyedén büntetés, még rosszabb esetben baleset lehet belőle!
Kérdések és válaszok a munkavédelmi törvények módosításával kapcsolatosan
2023. január hónapban 7 darab írásos megkeresés, valamint a telefonos zöld számon több kérdés érkezett a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályához a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2023. január 01. napjával bekövetkezett változásokkal kapcsolatban. Ezekre érkeztek meg a válaszok.
Veszélyes anyagok a munkahelyen? Ezekről mindenképpen tudnia kell!
A vegyi anyagok mindennapi életünkben mindenütt jelen vannak, és a legtöbb tevékenységünkben alapvető szerepet játszanak, mivel gyakorlatilag minden olyan termékben és eszközben megtalálhatók, amelyet jólétünk biztosítása, egészségünk és biztonságunk védelme, valamint az innováció révén az új kihívásoknak való megfelelés érdekében használunk.
Rendelkezik vállalkozása expozíciós nyilvántartással?
A veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartás a munkavállalók egészségének megőrzését szolgáló alapvető preventív eszköz, a kémiai kockázatbecslés és kockázatkezelés alapja.