betöltés folyamatban...

Szinte minden munkahelyen van veszélyes anyag - Így készüljön fel a 2024-es ellenőrzésekre!

Ahogy arról mi is beszámoltunk, megjelent a 2024-es országos munkavédelmi ellenőrzési terv, jövőre a veszélyes anyagokkal érintkező vállalkozások is számíthatnak hatósági ellenőrzésre. Érdemes elővigyázatosnak lenni és felülvizsgálni a munkavédelmi intézkedéseinket, hogy megfeleljünk a szigorúbb ellenőrzéseknek a következő évben.

Nem csak a vegyi üzemekben van veszélyes anyag

Európában milliók dolgoznak olyan anyagokkal, amelyek potenciálisan károsak lehetnek az egészségre. 2015-ben az EU-ban dolgozók 17%-a vegyi anyagokkal érintkezett munkahelyén. A kutatás szerint minden hatodik munkavállaló arról számolt be, hogy munkaidejének legalább egynegyedében ártalmas elemeknek van kitéve. Emellett a munkavállalók 15%-a lélegez be napi szinten füstöt, gőzt vagy port a munkája során.

Nem véletlenül választotta a Munkavédelmi Hatóság a 2024-es ellenőrzések egyik fő területének a veszélyes anyagokkal dolgozó cégeket. Az előző évben jelentősen nőtt az expozíciós esetek száma, amely a munkavállalókat érő káros anyagokkal való érintkezés mértékét méri. 2022-ben 419 esetet rögzítettek, szemben a 2021-es 295-tel és a 2020-as mindössze 123-mal. Ez a jelentős növekedés kiemelkedő figyelmet követel a munkavédelmi intézkedések és előírások betartására a vállalkozások részéről.

Az elmúlt tíz évben 15 halálos, 4 életveszélyes és 6 maradandó károsodást okozó munkahelyi baleset történt veszélyes anyagok miatt. Az országos átfogó ellenőrzés, melyre 2024. április 1-jétől május 31-ig kerül sor, a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek tudatosságának növelését célozza, megelőzve ezzel további baleseteket. A következő részekben bemutatjuk, mire van szükségünk, ha veszélyes anyagokkal dolgozunk.

Biztonsági adatlap

A biztonsági adatlap kiemelkedő jelentőséggel bír a veszélyes anyagokkal kapcsolatos információk átadásában, és alapvető eszköze a kémiai kockázatelemzésnek. Ezen dokumentumok részletesen ismertetik az anyag használatával, tárolásával, és a keletkezett veszélyek elhárításával kapcsolatos információkat, beleértve az expozíciók különböző formáit (bőrirritáció, szembe kerülés, belégzés stb.).

A biztonsági adatlapok 16 pontja alapján a felhasználók azonosíthatják az anyag veszélyeit. Munkavédelmi szempontból kiemelkedő fontosságú a 8. pont, amely tartalmazza az egyes kémiai anyagok határértékét és a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket. Ide tartoznak a műszaki megelőzési lehetőségek (pl. elszívó berendezések) és a megfelelő egyéni védőeszközök (pl. védőszemüveg, légzésvédő eszköz) is. A pontos határértékek elérhetőek ide kattintva.

Expozíciós nyilvántartás

A Munkavédelmi Törvény értelmében minden munkáltatónak gondoskodnia kell az expozíciós nyilvántartás elkészítéséről és vezetéséről. A nyilvántartásnak pontosan dokumentálnia kell az expozíciót – azaz a káros anyagokkal való érintkezés mértékét -  beleértve a mérési adatokat is. Részletes adatokat kell tartalmaznia, mint például a munkavállalók neve, az expozíciót okozó veszélyes anyag neve, a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós ideje, valamint az expozíciós koncentráció mért adatai anyagonként.

Kockázatkezelés

A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő veszélyeket, kockázatokat felkutatni, a veszélyeztetett munkavállalókat azonosítani és a kockázatelemzést elvégezni. A kockázatelemzésnél figyelembe kell venni a biztonsági adatlapon szereplő információkat, a törvény által előírt határértékeket, valamint a már elvégzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok (pl. biológiai monitorozás) adatait is. A kockázatelemzést és annak dokumentációját naprakésszé kell tenni, amely különösen akkor fontos, ha olyan jelentős változások következtek be, amelyek során a veszélyes anyagok felhasználásából eredő munkahelyi kockázatok megváltozhattak.

Ha a veszélyes anyag rákkeltő vagy mutagén hatású, további teendőkre is szükség van. (a rákkeltő anyagok listája itt elérhető) Ide tartoznak azok az anyagok, amelyek súlyos egészségügyi kockázatot hordoznak, beleértve a bükkfa-, tölgyfa-, egyéb keményfaporokat és ezeket tartalmazó faporokat is. Minden év január 10-ig be kell jelenteni a munkavédelmi hatóságnak, ha rákkeltő anyagokkal végzett tevékenységet folytatunk. A szükséges nyomtatványok letölthetők az OMMF oldaláról. A postázott bejelentésekhez felbélyegzett, megcímzett borítékot is csatolni kell. A bejelentőlapokat minden változás esetén ki kell tölteni, és a változásokat, valamint az év közbeni légtérszennyezettség mérés adatait is tartalmazni kell. 

Hogy segít a MUBI?

A vállalkozásoknak, akár csak egyetlen veszélyes anyaggal vagy keverékkel is dolgoznak, elengedhetetlen az átláthatóság és prevenció szem előtt tartása.  Jó hír, hogy a MUBI munkavédelmi rendszerével minden vegyi anyagokkal kapcsolatos kötelező dokumentum könnyen elérhető és kezelhető. Ezzel óvja a munkavállalók egészségét, és egyben segít elkerülni a büntetéseket a jövő évi ellenőrzés során, ami hiányosságokból eredhet.

A MUBI Kémiai anyagok biztonsága moduljának középpontjában az egészségkárosító veszélyek kiküszöbölése és a kémiai biztonság áll. Enyhe szem- és bőrirritációtól kezdve egészen súlyos egészségügyi problémákig terjedő kockázatokat azonosít, ismertet, és hatékony megelőzést kínál. Egészen pontosan ezeket éri el a modulban: 

  • Engedélyezett vegyi anyagok listája: A rendszer lehetővé teszi, hogy azonnal elérje az engedélyezett vegyi anyagok listáját, biztosítva, hogy mindig képben legyen az alkalmazott anyagokkal kapcsolatos információkkal.
  • Kémiai kockázatértékelés: A MUBI nem hagyja figyelmen kívül a munkahelyen használt veszélyes és nem veszélyes anyagokat és készítményeket. A kémiai kockázatértékelés segít a potenciális veszélyek azonosításában és azok hatékony kezelésében.
  • Veszélyes áruszállítás jogszabályi megfelelés: A közúti, légi, vasúti és belvízi fuvarozás szigorú előírásai közt könnyedén eligazodhat, így vállalkozása mindig megfelel a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó jogszabályoknak.
  • Expozíciós nyilvántartás és mérési eredmények: A rendszer hatékonyan kezeli az expozíciós nyilvántartási kötelezettségeket, különösen azoknál a munkavállalóknál, akik rákkeltő anyaggal dolgoznak, és összességében segít a kapcsolódó mérési eredmények rendszerezésében.

Próbálja ki most az ingyenes próbaverziót!

Kapcsolódó cikkek

Veszélyes anyagokkal dolgozik? Akkor ez a munkavédelmi változás Önre is vonatkozik
Új szabályok jöttek ki a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységekk kapcsolatban, a kötelező bejelentés menete változik 2023 év végétől.