betöltés folyamatban...

Tudta, hogy a hegesztőműhelyek veszélyes munkaterületnek minősülnek?

Ma a hegesztőket ünnepeljük! Október 14. a szakmabeliek világnapja, célja, hogy felhívja a figyelmet a hegesztő szakma fontosságára és munkavédelmi szempontjaira. Az egészség és biztonság védelme kiemelten fontos a területen, ugyanis számos fizikai és kémiai tényezővel kell számolnunk, amelyek veszélyeztethetik a munkavállalókat.

Sugárzó hő és fény, légszennyező anyagok, zajos munkakörülmények. A hegesztő munkának számos potenciális veszélye van munkavédelmi szempontból, a teljesség igénye nélkül:

  • Tűz és robbanásveszély: A gázpalackokban lévő magas nyomás, az oxigén jelenléte, amely táplálja az égést, a szabályozatlan gázfejlődés, a robbanó gázkeverék kialakulásának veszélye, a hegesztőpisztoly nyílt lángja, a visszaégés, valamint a magas hőmérsékletű fémek és salak. Mind veszélyforrást jelent és akár égési sérüléseket is okozhat a hegesztő munkatársnak.
  • Sugárzások: Különféle sugárzások veszélyeztethetik a hegesztőket, beleértve a nem ionizáló sugárzásokat (látható fény, UV és IR sugárzás), valamint az ionizáló sugárzásokat, például a röntgensugár és az elektromágneses sugárzás. A hegesztő ív fénye nagyon erős és vakító, ez káros lehet a szemre és akár maradandó romlást is okozhat a látásban.
  • Káros élettani hatások: A hegesztő munka során számos káros anyag szabadulhat fel, mint például fémgőzök, porok, ózon, mérgező gázok. Ezek légzőszervi gondokat és más egészségügyi károkat okozhatnak. Az áramütés veszélye is fennáll, valamint a zaj, a láng O2 elvonó hatása és a levegő kiszorítása, és a CO2 szint emelkedése is kockázatos. A zajos munkakörnyezet pedig halláskárosodást okozhat.
  • Mechanikai veszélyek: Előfordulhatnak sérülések az anyagmozgatás során vagy a leeső lángvágott elemektől.

Ezen veszélyek csökkentése érdekében fontos a megfelelő munkavédelmi intézkedések alkalmazása, valamint a munkavállalók oktatása és a védőfelszerelések használata. A munkaterület megfelelő szellőzése, valamint a gépek és berendezések rendszeres karbantartása is a biztonságos munkavégzés alappillére a szakmában.

Ki hegeszthet?

A munkavédelmi törvény tartalmazza a Hegesztési Biztonsági Szabályzatot, ebben összefoglaltak minden tudnivalót a munkakörrel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségekről. Tartalmazza, hogy ki végezhet hegesztő munkát: csak olyan személy, aki betöltötte a 18. életévét, a munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és államilag elismert hegesztői képesítéssel, illetve tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

A munkakörnyezet kialakítása

Az első lépésben mindig tisztázni kell, hogy telepített, vagy nem telepített hegesztő munkahelyről van-e szó. A HBSZ szerint előbbi veszélyes munkaterületnek minősül, így ott munka csak munkavédelmi üzembe helyezés után végezhető, ez pedig munkavédelmi szakember feladata. Ilyen például egy hegesztőműhely. A folyamat szerint először a munkáltatónak a veszélyes munkahely üzemeltetését írásban kell elrendelnie, majd a munkavédelmi ellenőrzés után történhet meg a bizonyos üzembe helyezés.

Telepített hegesztő munkahelyen a terület legalább 4 m2 legyen, padozata csúszásmentes és nem éghető anyagú. A villamos ívhegesztő berendezéseknél szükséges az érintésvédelmi rendszer biztosítása. Hegesztési munkahelyek esetén gázérzékelővel kell ellenőrizni a gáz jelenlétét, és térelválasztót kell alkalmazni a káros fénysugárzás ellen. A megvilágításnak ki kell zárnia a káprázást, a HBSZ szerint legalább 300 lux fényerősség szükséges.

Tűzvédelem és szellőzés

A hegesztő munkahelyen vagy annak közelében elsősegélynyújtó felszerelést kell elhelyezni. A tűzvédelmi előírások rögzítik, hogy kötelező tűzoltó felszerelésnek is lennie a közelben, illetve a figyelmeztető és biztonsági táblák kihelyezése sem maradhat el.

A hegesztési folyamat során a használt anyagokból (hozaganyag, bevonatok, hegesztendő anyagok és gázhegesztésnél használt anyagok) az egészségre ártalmas gázok, gőzök és porok képződnek. Ezek emissziójának megítéléséhez figyelembe kell venni az adott anyagra vonatkozó Biztonsági Adatlapot. A hegesztési emisszió a munkakörnyezetet szennyezi és mérgező hatású, ezért gondoskodni kell a munkahelyek megfelelő szellőzéséről, akár külön szellőzőberendezés biztosításával.

Zajcsökkentés

A folyamatos zaj kimerítő, csökkentheti a teljesítményt, és akár balesetekhez is vezethet. Bár a hegesztés általában nem jár nagy hanggal, a hozzá kapcsolódó műveletek - például a salakverés és a varratok köszörülése - meghaladhatják a megengedett zajszintet. A zajszint mérését az üzemelő szellőztető rendszer mellett kell elvégezni. Amennyiben határérték felett van, zajcsökkentő berendezéseket vagy egyéni védőeszközöket (fültok, füldugók) kell alkalmazni.

Különböző technológiák

Számos hegesztési módszer létezik ma, de a legelterjedtebbek még mindig a gázhegesztés és a villamos ívhegesztés. A munkavédelmi szabályokat a gázhegesztésre és ívhegesztésre vonatkozóan részletesen kifejti a Hegesztési Biztonsági Szabályzat, de az újabb vagy ritkábban alkalmazott technikákra csak felszínesen tér ki, itt általában az adott géphez tartozó dokumentáció a mérvadó. Jó példa erre egy hegesztőrobot alkalmazása.

Védőfelszerelések

A védőfelszerelések két fő kategóriába sorolhatók:

  • kollektív védelem
  • egyéni védőeszközök.

A kollektív védelemhez tartozhatnak olyan eszközök, mint például térelválasztók, elszívó rendszerek és zajcsökkentő berendezések.

Az egyéni védőeszközök közé sorolhatjuk a hegesztés során alkalmazott védőruházatot (lángálló), hegesztőpajzsot, hegesztő sisakot vagy védőszemüveget, kötényt, hegesztőkesztyűt (bőrből készült és hosszú szárú, fontos megkülönböztetni a mechanikai védőkesztyűtől), bőr lábszárvédőt, védőlábbelit és esetlegesen kámzsát.

A munkavédelmi szakember - foglalkozás-egészségügyi orvos segítségével – elkészíti a szükséges kockázatértékelést és ezek alapján meghatározza a kötelező védőeszközök listáját. Az eszközök biztosítása, időszakos felülvizsgálata és a védőfelszerelések viseletének betartatása a munkáltató felelőssége. Ugyanez igaz a gépek és eszközök biztonságára is.

A hegesztéshez használt eszközöknek és gépeknek megvan a jogszabályban meghatározott felülvizsgálati ideje, ezt szintén tartalmazza a HBSZ. Az alábbi képen láthatóak a pontos adatok:

A munkavédelmi intézkedések során aranyszabály, hogy mindent dokumentálni kell. Gépek vizsgálati jegyzőkönyve, biztonsági adatlapok, kockázatértékelések, orvosi alkalmassági igazolások - a MUBI-val minden munkavédelmi dokumentum egy helyre kerül!  Átlátható, egyszerű és biztonságos rendszerben kezelheti munkaügyeit. Ha kíváncsi a MUBI működésére, próbálja ki a próbaverziót most teljesen ingyen!

Források:

Hegesztési Biztonsági Szabályzat

Lumniczky Attila: Hegesztés munkavédelme

www.tuzvedelem.hu

Kapcsolódó cikkek

Hány fokot kell biztosítani a munkavégzéshez?
Tisztázzuk a helyzetet! Korábban kötelező 20-22 fokot biztosítani az ülő, szellemi munkát végzők számára. Vajon mit hozott az energiaválság?
Összefoglaló a várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokról
A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében megjelent „A várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok” kiadvány.
Megfelelően odafigyelsz a munkaeszközeidre munkabiztonsági szempontból?
Könnyedén büntetés, még rosszabb esetben baleset lehet belőle!
Kérdések és válaszok a munkavédelmi törvények módosításával kapcsolatosan
2023. január hónapban 7 darab írásos megkeresés, valamint a telefonos zöld számon több kérdés érkezett a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályához a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2023. január 01. napjával bekövetkezett változásokkal kapcsolatban. Ezekre érkeztek meg a válaszok.
Veszélyes anyagok a munkahelyen? Ezekről mindenképpen tudnia kell!
A vegyi anyagok mindennapi életünkben mindenütt jelen vannak, és a legtöbb tevékenységünkben alapvető szerepet játszanak, mivel gyakorlatilag minden olyan termékben és eszközben megtalálhatók, amelyet jólétünk biztosítása, egészségünk és biztonságunk védelme, valamint az innováció révén az új kihívásoknak való megfelelés érdekében használunk.
Rendelkezik vállalkozása expozíciós nyilvántartással?
A veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartás a munkavállalók egészségének megőrzését szolgáló alapvető preventív eszköz, a kémiai kockázatbecslés és kockázatkezelés alapja.