betöltés folyamatban...

A biztonság építi a jövőt! - Ezek az építőipar legfontosabb munkavédelmi előírásai

Az évente megrendezett Építészek Világnapja egy remek alkalom arra, hogy felhívjuk az építőiparban dolgozók és a szakma iránt érdeklődők figyelmét az ágazatban fennálló munkabiztonsági kihívásokra. Nem lehet hangsúlyozni ennek a fontosságát, ugyanis ezen a területen következik be a legtöbb súlyos és halálos munkahelyi baleset.

Az építőipar a gazdaság egyik motorja, hiszen az épületek és egyéb létesítmények felépítése és felújítása nélkülözhetetlen az infrastruktúra fejlesztéséhez és a gazdasági növekedéshez. Azonban a munkavégzés során jelentős egészségkárosító veszélyek és kockázatok fenyegetnek.

Ide tartozik a túlzott fizikai igénybevétel, a változó klimatikus viszonyok, a munkavégzés során felmerülő veszélyek, például leesés a magasból, zuhanó tárgyak, az áramütés és a veszélyes anyagokkal történő érintkezés. A gépekkel való munka is komoly kockázatot jelent, ahogy a fokozott por-, zaj- és rezgésexpozíció is. Az építőiparban jellemző az egész napos munkaidő, a túlórák, a nem megfelelő higiénés körülmények, az alkalmi foglalkoztatás, melyek jelentős pszichoszociális kockázatokat jelentenek.

Mit mondanak a számok?

2022-ben 9.776 baleset történt az első félévben, ez arányaiban tízezerből húsz munkavállalót érintett. Az összes iparágat tekintve ez nem számít magas számnak, viszont az építőiparban történnek a legsúlyosabb balesetek. Ugyanebben az évben 38 munkavállaló olyan komoly sérüléseket szenvedett, hogy az életüket már nem tudták megmenteni. Az építőiparban legmagasabb a halálos áldozatok száma az összes iparágat tekintve.

Éppen ezért, a munkavédelmi hatóság évente átfogó ellenőrzéseket hajt végre a szektorban. Magyarországon az építőipari vállalkozások túlnyomó részét mikro- és kisvállalkozások alkotják, és sajnos gyakran tapasztalható, hogy a munkavédelmi szabályok betartása és betartatása alacsony színvonalon zajlik. A felmérések során mindig arra jutnak: a személyi sérülések megelőzhetők lennének a megfelelő munkavédelmi intézkedések betartásával és végrehajtásával.

Hogyan védhetjük meg a munkavállalókat?

A munkavállaló az építőiparban is csak biztonságos, munkavégzésre alkalmas állapotban végezhet munkát. A rendszeres orvosi alkalmassági vizsgálat is épp ezt a célt szolgálja.

Ahol veszély fenyeget, ott egyedül nem szabad munkát végezni!  Ha a tevékenység szakképzettséget igényel, csak az annak birtokában lévő alkalmazott láthatja el azt – jó példa erre egy villanyszerelés, vagy az emelőgép kezelése.

Sok vállalkozásnál hiányos a munkavédelmi oktatás, pedig ennek során kell a munkavállalóval ismertetni az építészeti tevékenységre vonatkozó szabályokat, utasításokat. Amennyiben bármilyen változás következik be – például változik a munkakör - az oktatást meg kell ismételni!

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok minél szélesebb körű feltárásában a kockázatértékelés az irányadó. Ez egy nagyon fontos teendő, mivel a kockázatértékelés az alapja azoknak az intézkedéseknek (pl. egyéni védőeszközök meghatározása, munkavédelmi oktatás tematikája), amire később a tevékenység komplett munkabiztonsága épül.

Munkavédelem és tárgyi feltételek

  1. Pihenőhelyiség biztosítása: A munkáltató felelőssége, hogy a dolgozók rendelkezésére álljon higiénikus pihenőhelyiség. Egy építkezés során sok a felszabaduló por és mondanunk sem kell, hogy nem valami egészséges az ebédet egy ilyen környezetben elfogyasztani. Épp ezért fontos, hogy a pihenőhelyiség megfelelően el legyen szeparálva a munkaterülettől. Ezen kívül a higiénikus illemhely biztosítása is kötelező.
  2. Munkavállalók és a környezet védelme: Kivitelezőként nem csak a dolgozók, hanem a környezet biztonságáért is mi vagyunk a felelősök. Kiemelten fontos a gyalogosforgalom védelme. A bejáratok fölé védőtetőt kell építeni, és a megfelelő biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket alkalmazni.
  3. Elektromosság: Az energiaelosztó szerelvényeket, különösen azokat, amelyek külső hatásoknak vannak kitéve, rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. Építési területen a fogyasztókészülékeket felvonulási villamos  berendezésről kell üzemeltetni (áram-védő kapcsolóval).
  4. Gépek használata: Minden munkaeszközt és gépet csak rendeltetésszerűen használhatunk, és nagy odafigyelést igényel, hogy munkavégzés közben a dolgozó még véletlenül se kerüljön forgó vagy mozgó alkatrészek közelébe, mert fokozódik a csonkulásos baleset esélye. A munkaeszközöknek mindig meg kell felelniük az aktuális munkavédelmi követelményeknek. Ha nincsenek konkrét előírások, akkor a tudományos és technikai fejlettség színvonala az irányadó. Más szóval, a munkaeszközöknek azoknak az előírásoknak kell megfelelniük, amelyek a használatuk idején érvényesek, nem pedig a gyártásuk időpontjában. Az eszközök biztonságos műszaki állapotának fenntartása érdekében a munkáltatónak rendszeresen, ötévente legalább egyszer, időszakos biztonsági felülvizsgálatokat kell végeznie.
  5. Védőeszközök: Kiválasztásának alapja a kockázatértékelés. A munkáltatónak írásban kell rögzítenie, hogyan juthatnak hozzá a dolgozók az egyéni védőeszközökhöz és hogyan kell használniuk azokat. Az ágazat dolgozói jelentős porbelégzésnek vannak kitéve, ezért légzésvédő eszköz is indokolt lehet. Védőszemüveg, védőálarc védőkesztyűk, hallásvédő, füldugó, fültok, zajvédő sisak – általában ezeket használják még az építőiparban. Különösen fontos a leesés elleni védelem, ezt pedig soha nem egy, hanem több eszköz alkotta rendszer biztosítja!

A zuhanásgátló rendszer részei:

  • kikötési pont
  • testheveder
  • összekötő elemek (karabiner, csatlakozó kötél vagy heveder)
  • sebességcsökkentő eszközök (zuhanásgátló, energiaelnyelő).

Ha már megtörtént a baj

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lévő munkavállalókat bármikor el lehessen szállítani. Szabadtéri munkavégzéskor bekövetkezett sérülés estén, ha a seb földdel szennyeződött, a tetanusz fertőzés veszélye miatt pedig azonnali orvosi ellátás szükséges. Ebben a cikkben összefoglaltunk mindent, amit munkahelyi baleset esetén a munkáltató kötelessége.

Az építőipari munkákra egyéb speciális szabályok is vonatkoznak, a teljes útmutató itt elérhető.

Milyen dokumentumokra van szükség?

A legfontosabb az építőiparban is a kockázatértékelés. Ahogy említettük ez a kiindulási pont, amikor egy cég munkabiztonsági intézkedéseiről van szó. Ebben felmérjük a lehetséges veszélyforrásokat, veszélyes helyzeteket, a veszélyeztetettség mértékét és az érintettek körét is rögzítjük. Szaktevékenységnek minősül, tehát szükségünk lesz munkavédelmi szakemberre az elkészítéséhez.

Az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdhetjük meg, ha a kivitelezési tervnek része a biztonsági és egészségvédelmi terv, azaz a BET. Fontos megemlíteni, hogy ez nem azonos a kockázatértékeléssel, nem annak megismétlése vagy helyettesítése, mindkét dokumentumra külön van szükség. Gyakran előfordul, hogy a BET csak jogszabályi előírásokat tartalmaz, és semmi egyéb szakmai tartalmat, ami rossz gyakorlat.

Ha épületek bontásáról van szó, akkor olyan tervre van szükség, amely tartalmazza a bontás sorrendjét, technológiáját, szükséges eszközöket és segédszerkezeteket. Azoknak, akik a bontást végzik, meg kell ismerniük a használt technológiát és eljárásokat. Ha egy épület bontásáról döntünk, akkor az érintett terület lakóit is értesítenünk kell az időpontróll.

Az építőipari munkában gyakran szükség van a mobilitásra, és a dokumentumok hordozhatósága kulcsfontosságú. A szükséges iratokat mindig könnyen elérhető helyen kell tartani, hogy azokhoz bármikor hozzáférhessenek.

A MUBI-val egy helyen tárolhatja és kezelheti az összes szükséges dokumentumot és értesítést is kap, ha esedékes egy lejár egy dolgozó orvosi alkalmasságija, vagy esedékes egy gép felülvizsgálata. A megfelelő dokumentáció és nyilvántartás elengedhetetlen az előírások betartásához és a munkahelyi biztonság fenntartásához.

Cégre szabott, egyéni fejlesztéseket is tudunk biztosítani. Próbálja ki ingyen a demo verziót most ide kattintva!

Forrás: OMMF

 

Kapcsolódó cikkek

Minden, amit tudnia kell a takarításról munkavédelmi szempontból
A takarítást végző vállalkozásokra is számos munkavédelmi előírás vonatkozik, ezeket pedig természetesen dokumentálni is kell. Eléggé megütheti a bokáját az a cég, amely elmulasztja ezt a kötelezettséget, ezért ebben a cikkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.
Az ördög a munkahelyen sem alszik – akár tízmilliós bírság is járhat munkahelyi balesetért
Bármikor megtörténhet, mégis keveset beszélünk róla. Minden vállalatnak elsődlegesnek kell tekintenie a munkavállalók biztonságát. Ha mégis megtörtént a baj, érdemes tisztában lenni a munkáltatói kötelezettségekkel. Összefoglaltuk, hogy munkahelyi baleset esetén milyen dokumentumokat kell elkészíteni, illetve hogy kinek, és mikor kell elküldeni őket.
Majdnem minden faipari vállalkozásnál találtak szabálytalanságot
A faipari tevékenységek során számos potenciális veszélyforrással kell szembenézni. Ezek közé tartozik a veszélyes munkaeszközök használata, a por-, zaj- és rezgésexpozíció, valamint a veszélyes anyagok/rákkeltők használata. Emellett a fizikailag megterhelő munkavégzés és a szabadtéri környezet kedvezőtlen hatásai is kockázatot jelentenek. Épp ezért fokozottan indokolt a hatósági ellenőrzés ezen a területen.
Így várja felkészülten a munkavédelmi ellenőröket, hogy ne érje kellemetlen meglepetés
A munkavédelmi feladatok megvalósulását a munkáltatónak folyamatosan ellenőriznie kell. Erre jó módszer az időszakos belső ellenőrzés, vagy egy szoftver használata, ami azonnal figyelmeztet, ha bármilyen munkavédelmi teendője akadna. A szükséges intézkedések folyamatos nyomon kötése segít, hogy soha ne érje felkészületlenül egy-egy hatósági ellenőrzés, legyen szó munkavédelmi, környezetvédelmi vagy katasztrófavédelmi vizsgálatról.
Legyen képben! Ez történik egy munkavédelmi ellenőrzésen
A munkáltatók általában erősen aggódnak a munkavédelmi ellenőrzés miatt, pedig talán nem is kellene annyira. Ha pontosan tisztában vagyunk vele, hogyan zajlik egy-egy vizsgálat, kevésbé fogunk tartani tőle és felkészülten várhatjuk a hatóságokat.
Munkavédelmi fronton is számos változást hoz az állam működését egyszerűsítő törvény
Elsősorban a vállalkozások adminisztrációs terhének csökkentése a célja annak a törvénynek, amit szerdán hagyott jóvá az Országgyűlés. Az állami működés egyszerűsítésére irányuló törvény több mint 70 különböző jogszabályt módosít, ideértve az adózási előírásokat és a munkavédelmi törvényt is.